<< Skelleftebygdens släktforskare    << Lokalhistorisk portal
Förteckning över artiklar >>

Skelleftebygden
Tidning för lokalhistoria

Tidningen utkommer två (2) gånger per år (minst). Varje nummer innehåller artiklar skrivna av lokalhistoriska forskare, aktuell information och föreningsnytt.

Redaktion: Rolf Granstrand, redaktör och ansvarig utgivare.
Tryck: Skellefteå tryckeri AB

Tidskriften finns hos bokhandeln och Skellefteå Museum.
Gamla nummer av tidskriften: Pris 30 kr
kan köpas genom Folkrörelsearkivet, Skellefteå museum tel 0910-880 05

Tidningens historia
Hösten 1986 arrangerade SKEFO ett lokalhistoriskt möte i församlingsgården, Skellefteå lfs. Det blev början till en rad lokalhistoriska möten, som sedan – med ett par undantag – hållits varje år på hösten.

De första mötena redovisades i rapporter, som var baserade på de föreläsningar som hållits året före. 1990 blev det ingen rapport p.g.a. svårigheten att få in föreläsarnas manuskript från Bureå möte. Rapport 4, som presenterades vid Kåge möte 1991, innehöll därför i stället några artiklar som berörde Kågedalen. Därmed upphörde skriften att vara en rapport och blev Skelleftebladet vars första nummer kom 1992.

Klicka på bilden för att visa tidningen som PDF-dokument i ett nytt fönster.

Det går alltid kopiera text från sidorna. Men de äldre numren är skannade och texten skapad genom tolkning av bilderna vilket kan ge en del fel. I alla tidningar finns en klickbar innehållsförteckning, men du kan behöva välja "Bokmärken" för att se den.

2018 #2
Tema: Ostvik och Östanbäck
- Hellgrens - från droskrörelse till företagskoncern!
- Ostvik och Östanbäck – från äldsta tid till laga skifte
- En soldatsläkt i Ostvik
- Spännande fynd i Folkrörelsearkivet!
- Så fylldes släktforskningen av liv och människoöden
- Hellgrens - från droskrörelse till företagskoncern!
2018 #1
Tema: Banden tvärsöver!
- Finska flyktingar på väg söderut längs Stationsgatan hösten 1944
- Goda grannar - då och nu...
- Hyllning till en hundraåring!
- Minnen från krigsåren
- Goda grannar genom alla tider ...
- Finska evakueringen hösten 1944
- Fyratusen Skelleftebor med finsk bakgrund!
- Äntligen! Skellefteå finsk förvaltningskommun!
- En av våra stora Finlandsvänner - Svante Lundell
- Ost-hjälpen!
- Idrottsutbytet över Bottenviken
- Finlandsbarnen
- En dag på havet
2017 #2
Tema: Skråmträsk
- Ganska precis i mitten av Skelleftebygden
- Skråmträsk från medeltid till laga skifte
- Hilda - en speciell mejerska
- Axplock från Skråmträsk byakista
- Kvinnorna i Skråmträsk
- Gerda och väckelsen
2016 #2
Tema: Byske - något alldeles extra...
- Byske - med laxen i centrum genom tusen år
- De fotograferande bröderna Häggquist
- Ytterstfors – samhället som "försvann"
- Byske - föreningstätast i landet?
- Axel Holmlunds och andra arkiv ...
- Idrottsprofiler i Byske
- Orvar - den störste ...
- Byske hantverksmuseum – en rik skattkista!
- Några gamla hus i Byske
- Ytterstforsmiljöer - ännu idag!
2014 #1
Tema: Senmedeltidens guldålder - och klostret som kanske inte hann bli till...
- Klosterprojektet - men sen då?
- Arkeologiska undersökningar på Klosterholmen i Bureå 2013
- Färden mot norr
- Om reformationen och klostrens avveckling
- Klosterholmen - oktober 2013
- Klosterträdgården - ett fönster mot himlen
- ”Munkarnas örtagård” - mitt i älven!
- Krokek, Kökar, Torkö...Bureå?
- Pax et bonum - fred och allt gott!
- Olaus Magnus- samtida med Bure Kloster
- En omvälvande period!
- Tidebönen - klosterlivets ryggrad!
- Fisket kring Bureå - då och nu
- Medeltida kyrkorätt
- Med lag skall man land bygga!
- Varför var Bureå så intressant?
- Bure Kloster som utställning
- Anna Andersdotter Bure - en kvinnai händelsernas centrum!
- Föreläsningar/förberedda inlägg inom ramenför ”Klosterprojektet” 2010-2014
2013 #1
Tema: Senmedeltiden som guldålder i Skelleftebygden - med byarnas utveckling, sockenkyrkan och Bure kloster
- En guldålder i Skelleftebygden!
- Medeltiden i Skelleftebygden – en skiss
- Olaus Magnus – filmtecknare på 1500-talet!
- Johannes Bureus och legenden om Bure kloster
- Minnesstenen i Uppsala domkyrka
- Skellefteå socken vid medeltidens slut
- Vilka bodde i Bureå under femtonhundratalet?
- C.H Nyström och traditionen om Bure kloster
- Den franciskanska hypotesen
- En väckelserörelse under medeltiden!
- Pilgrimsvandring förr och idag
2011 #2
Tema: Drängsmark
- Varför just Drängsmark?
- Min hembygd
- Några äldre kartor över Drängsmark
- Vatten och ångsågen – unik i sitt slag
- Drängsmarks byaförenings verksamhet vid vatten- och ångsågen
- Bilder från förr
- Lindmarkarna – en familj som var med och bestämde i smått och stort!
- Fri kost och bostad i skolsalen...
- Glimtar från det andliga livet
- Gamla dalabrev berättar om 1800-talets marknadsliv
- Femtio spännande år på haven för Adolf Rudholm
- Drängsmark – byn lagom nära
- Långarmedrängsmarkare
2011 #1
Tema: Segelsjöfartens epok
- Har Skellefteftebygden någonsin varit en verklig sjöfartsbygd?
- Den bottniska segelsjöfarten
- Stark efterfrågan grunden för storskalig segelsjöfart
- Med ’Sävenäs’ över världshaven
- Alderholmens varv i Ursviken byggde ’Sävenäs’
- Sandströmarna på Carlgård – en familj av skeppsbyggare
- Karlgårdsarkivet
- Sjömän och skeppsbyggare fram ur glömskan: De blekta porträtten började tala
- Antoinette, detta mästerverk...
- Var ”Delos” den sista seglaren i Clemensnäs? Från idyll till kamp för livet
- Skeppslista för Skelleftebygdens segelfartyg 1770–1892
- Wikströmare har lotsat i 150 år
2010 #2
Tema: Medle
- En av de ursprungliga skelleftebyarna
- Han glömde aldrig åren i Kanada: Oskars drömmar gav en försmak av framtidens smörgåsbord
- Medle på kartan sedan 1648
- Så här såg fåglarna byn vid 1950-talets mitt
- Mäins dö vårs älbume jer?
- Det tragiska mordet i Medle
- Finnforsrövarna och Medle
- Upp och ner med Järnvägen
2010 #1
- Är vi måhända lite hemmablinda?!
- Ett mönsterjordbruk i Skelleftebygden
- Karl-Bertil Stenmark – arbetslivets skildrare!
- Vandringshistoria i de kustnära trakterna
- Ursvikens hamn
- Finnträsk och Johan Petter Lindströms ättlingar
- I Johan Petters stadiga stolar
- Norra Västerbotten - Radikal, samhällsomstörtande och kristendomsfientlig
- Norra Västerbotten - På väg mot hundra
- Ögonblicksbild den 6 juni 2009
2009 #1
I fokus: Märkesåret 1809
- Förord : Vad är det för märkvärdigt med Märkesåret 1809 ?
- Krig och ockupation
- Ett år med nöd och död
- Till Herr Krigsministern och Riddaren Grefve Araktjejev Från Generaladjutanten Grefve Schuvalov
- Fänrik Ståls Sägner och Finska kriget 1808-09
- Skellefteå kompani under finska kriget 1809-09
- Soldater i Skellefteå kompani under kriget 1809-09
- Vapenstilleståndet i Frostkåge
- Rannsakning efter gevär efter finska kriget
2008 #2
I fokus: Skelleftehamn
- Med Rönnskär som hembygd !
- Min uppväxt i Skelleftehamn
- ”Blixten” från Skelleftehamn
- Så började det …
- Var Kreuger en olycka för Skelleftebygden ?
- ”Tjänstemännen, det var en värld för sig …”
- Några viktiga årtal i Skelleftehamns utveckling
- Några glimtar från idrottslivet i Skelleftehamn
- ”Ung Skelleftepräst på villovägar !?”
  1992
- Hyllning till Skelleftebygden (dikt av Georg Markstedt)
- Några blad ur Skellefteås stads historia (Petrus Burman)
- Hägglunda – en okänd herrgård mitt i Skellefteås första stadsplan (Per André)
- Skellefteå kyrkstad och kyrkplats i äldre tider (Ulf Lundström) …
- Annotationer förda under recognosering i Skellefteå socken 1811 (af Lemke, Kjellin & Platen)
- Kinningsbåten – en säregen båttyp (Ulf Lundström)
- Vad man kan hitta i tidningsfilm (Stig-Henrik Viklund)
- Burebygdens idrottshistoria (Stig-Henrik Viklund)
- Kosacker i Skellefteå socken 1716 (Per André)